GALLERI-SIRI

  OM MEG

  NYHETER

  MALERIER:
  Varme toner
  Kalde toner
  Solgte

  DIGITALT

  UTSTILLINGER

  TEGNINGER

  HEALING / DYR

  REFERANSER

 

 

  Siri Bjotveit
  Boyevei 4,
  1368 Stabekk

  tlf. 67122884
  mobil 91886426

  siribjotveit@outlook.com

  Dato 10.09.23OVERSIKT OVER SOLGE MALERIER.


TITTEL: DER DER ER LIV ER DET HÅP
handler om at det finnes alltid en vei ut uansett hvor håpløs situasjonen kan se ut.1
TITTEL: REISEN
handler om å ta med seg erfaringer fra levd liv videre inn i neste liv.1
TITTEL: VANDRING I USIKKERHET
handler om at menneskene er på søken etter medmenneskelighet og empati
TITTEL: STRESS
handler om å mestre følelsene ved en uforutsett hendelse1
TITTEL: DE UKJENTE
1
TITTEL: I ETT MED NATUREN

TITTEL: ANGER
handler om at vårt handlingsmønster er viktig for vårt ettermæle.1

TITTEL: EMPATI
handler om å lytte, se og gi en hånd der det trengs.1

TITTEL: BESKYTTELSE
handler om at vi må ha omsorg for hverandre.

TITTEL: GLEDE
handler om den store lykke som ligger i den menneskelige nærhet.TITTEL: FORTVILELSE   70 x 70 cm
handler om å ta vare på hverandre i kritiske situasjoner.DNA 60x73cm

Tittel: DNA   60 x 73 cm
Handler om at alt er bygget opp fra det samme og inneholder samme energi.
Menneskene, som er den dominante rase, strides innen religion / politikk / etikk og kulturer,
men klarer menneskene å se helheten/forenes til fordel for moder jord ?Tittel: VANN TAR LIV OG VANN GJENNOPPRETTER LIV
handler om at vi skal ha respekt for vannkildens kraft og
forstå at via vår påvirkning kan den både ødelegges og gjenoppstå.

Tittel: KJÆRLIGHET   73 x 60 cm
Handler om at det er for lite kjærlighet i verden og at de
generasjonene som fødes nå og fremover kommer til å "samle på"
kjærlighet som skal fordes til alt liv på jorden.

TITTEL:MANGLENDE TILLIT 54 x 65 cm
Handler om vår egen usikkerhet til oss selv.Tittel: Trøst 70x50cm

TITTEL: TRØST
Handler om at samfunnet må prioritere mennesket foran økonomisk gevinst.

TITTEL : HÅP  54 x 65 cm
Handler om å vise respekt, empati og omtanke når vi tilpasser
omgivelsene etter våre egne behov, slik at det er plass til alle former for liv på vår planet.


TITTEL: LIVETS SISTE FASER 1   46 X 50 cm
handler om å ta vare på dagen og ta livet som det kommerTITTEL: LIVETS SISTE FASER 2   46 X 50 CM
handler om å ta vare på dagen og ta livet som det kommerTITTEL: LIVETS SISTE FASER 3   46 X 50 CM
handler om å ta vare på dagen og ta livet som det kommer

TITTEL: DEN EVIGE SYKLUS   65 X 54 CM
handler om den evige syklus av gjenskapelse menneskene må respektere.

Tittel: UNDRING   65 x 54 cm
Handler om at menneskene deler nye erfaringer og føler felleskap
ved erkjennelsen av at det finnes mer enn hva vi kan fatte.Tittel: PÅ VEI   65 x 54 cm
Handler om at flere og flere får opp øynene for de gode
kjærlighetsenergiene og deres betydning for vår eksistens. cTittel: BEGYNNELSEN   65 x 54 cm
Handler om gruppen mennesker som har opplevd kjærlighetsenergiene
og som føler ansvaret for å videreføre denne viten / kunnskapen til andre.Tittel: SAMHOLD   73 X 60 cm
Handler om sjelelig balanse på et indre plan som skaper ro og balanse.


Tittel: STILLHET OG TRO 65 X 54 cm
handler om at når menneskene klarer å være i stillhet og er tilstede i seg selv,
vil troen på naturens under og livet skape helhet.

Tittel: TILLIT   60 x 73 cm
Handler om å slippe gleden fri for god helse, utfoldelse og tillit.

Tittel: LENGSEL   65 x 54 cm
Handler om en bevissthet om at det finner mer - og at veien dit er et stykke unna.

Tittel: VANN SKAPER LIV   65 x 54 cm
handler om at rent vann er en forutsetning for alt liv.

Tittel: USKYLD   73 x 60 cm
handler om at verden reddes gjennom kommende generasjoner.Tittel: LYSETS KRAFT   54 x 65 cm
Handler om at lysets kraft gir ren luft som skaper balanse på vår jord.
Tittel: FATTIGDOM
Handler om at fattigdommen i verden vil minske og bli borte
via medmenneskelighet, mat nok til alle og kjærlighet.Tittel: LIVSENERGI
Handler om at vi forstår viktigheten av å ta vare på naturen
og bruke våre sanser til å lytte og lære av den.Tittel: VÆR TILSTEDE I ØYEBLIKKET
Handler om å elske seg selv, være stolt, aksepter seg selv,
og fornøyd med tilværelsen.Tittel: RESPEKTER NATUREN
Handler om at når vi oppsøker naturen skal vi være i takt med den,
ha respekt og ivareta den på best mulig måte.Tittel: ALT LEVER OG ER
Handler om at alle levende skapninger på jorden må leve i harmoni med hverandre.Tittel: VÅR FRUKTBARE JORD VED DE NYE ENERGIENE
Handler om at menneskene må ta vare på vår jord, begrense forurensing,
avskoging og ta vare på og ha respekt for alt liv.Tittel: OMSORG
Handler om gruppen mennesker som har omsorg for hverandre
og ser verdien av å samarbeide og kjenner de positive energiene i sine hjerter.Tittel: MØTET
Handler om at menneskeheten har begynt å forstå hva kjærlighetsenergiene
handler om. Det gjelder om å overbevise alle om at dette er riktig vei å gi.Tittel: VOKTERNE AV KJÆRLIGHETSENERGIENE
Handler om at vi må fortelle om de nye positive energiene til andre og
overbevise dem om at de gode energiene må få større plass på jorden slik
at vi får slutt på all uvennskap og krig.
Tittel: HJERTELIG TILSTEDE
Handler om menneskene som ser den store sammenhengen og som sammen
ser en mulighet til å formidle de nye gode kjærlighetsenergieneTittel: ISBJØRN
Minner oss om at vi må ta godt vare på alt levende og behandle vår planet med respekt.Tittel: HJERTERDAME
Handler om medmenneskelighet, omsorg og våkenhet for egne og andres behov.Tittel: STILLE FLUKT
Handler om smertene - og evnen til å se fremover mot lysere tider.Tittel: TANKESPINN
Handler om vår psyke, hvor de nye gode energiene har fått plass i våre tanker,
og vi er i stand til å se de positive handlingene fremfor de negative.Tittel: GAMLE OG NYE ENERGIER
Dette er et spennende bilde. Menneskene er stresset, ensomme og føler seg
utilstrekkelig overfor de krav som stilles til dem i samfunnet.
De positive forandringene i energiene løfter menneskene som føler den
opp på et kjærlighetsfylt nivå og de får en helt ny forståelse for de virkelige verdiene.Tittel: ALVEDANS
Handler om den gode følelsen om at menneskene etter prøvelser får større frihet til å nyte livet.Tittel: DISKUSJON
Handler om at vi skal være åpne for nye muligheter.Tittel: FRIHET
Handler om å se det store perspektivet.Tittel: HØST
Handler om å åpne sansene for naturen rundt oss, ha respekt for den og ta vare på den.Tittel: MENNESKETS NYE ENERGIER
Handler om at vi må være åpne for de nye kjærlighetsenergiene.Tittel: OPPLEVELSE
Handler om menneskenes forståelse for at det finnes mer mellom himmel og jord enn fornuften tilsier.PANDA
Minner oss om at vi må ta godt vare på alt levende og behandle vår planet med respekt.FORVENTNINGER
Handler om at fremtiden bygger på gamle erfaringer hvor disse
brukes som grunnlag for en bedre tilværelse.MADONNA
Handler om respekt for seg selv og se mulighetene rundt seg til fordel for seg selv og andre.ELEFANT
Handler om forståelse for den ville natur og at vi må ta godt vare på den.VINTER
Handler om at vi skal ha respekt for naturen.SOMMERFØLRT
Handler som gode følelser mellom mennesker.NATURKREFTER
Handler om at vi skal bruke naturen med respekt.DANS
Handler om at vi skal være lekne og åpne for nye ideer.GAMMEL VISDOM
Handler om at vi må lytte, lære, se, og ivareta lærdommen til hverandres beste.STEIN
Handler om trygghet og tilstedeværelse.