5 Siri Deslign, kunst, malerier, digitale bilder, art  GALLERI-SIRI

  OM MEG

  NYHETER

  MALERIER:
  Varme toner
  Kalde toner
  Solgte

  DIGITALT

  UTSTILLINGER

  TEGNINGER

  HEALING / DYR

  REFERANSER

 

 

  Siri Bjotveit
  Boyevei 4,
  1368 Stabekk

  tlf. 67122884
  mobil 91886426

  siribjotveit@outlook.com

  Dato 20.05.24Ring mobil 918 86 426 og kom gjerne innom for en titt.


1

TITTEL: FORURENSNING   54 x 65 cm
hva er det vi mennesker ikke forstår?1

TITTEL: VANN BLIR TIL LIV   54 x 65 cm
handler om at rent vann er det viktigste for alt liv.1

TITTEL: OMFAVNELSE   54 x 65 cm
gir trygghet i en vanskelig situasjon1

TITTEL: VÅRE FØLELSER   54 x 65 cm
viser hvilken stemning vi er i.1

Tittel: STAHET   54 X 65 cm
handler om at stå-på-vilje gir resultater.1

TITTEL: LIKEGYLDIGHET   54 x 65 cm
handler om vår manglende evne til å se at våre handlinger ødelegger moder jord.1

Tittel: SEVTILLIT   54 x 65 cm
handler om vårt indre landskap som bygges opp av våre erfaringer.1


Tittel: Selvfølelse   54 x 65 cm
handler om å være i balanse og ha empati for andre.1

Tittel: En reise i tid og rom 54 x 65 cm
handler om å være åpen for helhetens mysterier1

TITTEL: JORDEN FORNYES   65 x 54 cm
handler om at god kommunikasjon og dialog gir resultater1

Tittel: FRYKTSOMHET   70 x 70 cm
handler om at naturens krefter må respekteres og er sterkere enn oss selv.
Vi må til enhver tid ha dette med oss når vi utsetter oss selv for fare.1

Tittel: SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON   50 X 70 cm
Handler om å være til stede for hverandre, lytte og gi hverandre oppmerksomhet.1

Tittel: VANN ER LIV   65 x 54 cm
Handler om at vi må ta vare på vannkilden.