5 Siri Deslign, kunst, malerier, digitale bilder, art  GALLERI-SIRI

  OM MEG

  NYHETER

  MALERIER:
  Varme toner
  Kalde toner
  Solgte

  DIGITALT

  UTSTILLINGER

  TEGNINGER

  HEALING / DYR

  REFERANSER

 

 

  Siri Bjotveit
  Boyevei 4,
  1368 Stabekk

  tlf. 67122884
  mobil 91886426

  siribjotveit@outlook.com

  Dato 21.05.19Maleriene selges med ramme. Frakt kommer i tillegg. Ta kontakt for nærmere opplysninger.
TITTEL: STRESS   50 x 61 cm
handler om å mestre følelsene ved en uforutsett hendelseTittel: STAHET   54 X 65 cm
handler om at stå-på-vilje gir resultater.TITTEL: LIKEGYLDIGHET   54 x 65 cm
handler om vår manglende evne til å se at våre handlinger ødelegger moder jord.


Tittel: SEVTILLIT   54 x 65 cm
handler om vårt indre landskap som bygges opp av våre erfaringer.
Tittel: Selvfølelse   54 x 65 cm
handler om å være i balanse og ha empati for andre.Tittel: En reise i tid og rom 54 x 65 cm
handler om å være åpen for helhetens mysterierTITTEL: JORDEN FORNYES   65 x 54 cm
handler om at god kommunikasjon og dialog gir resultaterTittel: FRYKTSOMHET   70 x 70 cm
handler om at naturens krefter må respekteres og er sterkere enn oss selv.
Vi må til enhver tid ha dette med oss når vi utsetter oss selv for fare.Tittel: SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON   50 X 70 cm
Handler om å være til stede for hverandre, lytte og gi hverandre oppmerksomhet.Tittel: VANN ER LIV   65 x 54 cm
Handler om at vi må ta vare på vannkilden.Tittel: VANN BLIR TIL LIV   65 x 54 cm
Handler om at rent vann er det viktigste for alt liv.Tittel: Vågemot   65 x 54 cm
handler om at vi ikke må sette oss seg selv i en situasjon hvor vi utsetter andre for fare.


Tittel: Sandvika


Tittel: Sandvika1


Tittel: Sandvika2


Tittel: Sanndvikselven